Samlad kunskap i HR-bloggen

Här samlar vi våra tankar och idéer om engagemang och medarbetarskap.

Fira segrar

Att få veta att man är uppskattad och på vilket sätt man bidrar till framgångar är viktigt för att medarbetare ska känna sig delaktiga och…

B-Engaged ISO-certifierade

Vi är stolta över att kunna berätta att B-Engaged nu är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö (9001:2015 och 14001:2015). Att leverera…

Att utmana men inte uttrötta

Det är viktigt för engagemanget att medarbetarna upplever att deras arbetsuppgifter och mål är utmanande. Samtidigt vet vi att många…

Att stänga eller inte stänga

Convid-19 leder till stora förändringar under en period i samhället. Precis som många andra har ni säkert fått ta ställning till hur ni som…

Hur skapar du en rättvis organisation?

##Vad är rättvisa? Rättvisa. Ett laddat ord med mycket känslor kopplat till sig. Och det är något de flesta av oss upplever som mycket…

Får man som chef tycka om olika medarbetare olika mycket?

##Får man som chef tycka om olika medarbetare olika mycket? Det snabba svaret på frågan är: Ja, det får man. Även chefer är ju faktiskt…

Varför är det så viktigt att fokusera på de faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang?

Vi har alla träffat den där personen som i sitt jobb förgyller vår tillvaro. Det kan handla om en person i kassan i mataffären som ringer…

Den positiva spiralen i engagemang

Ett högt medarbetarengagemang är något som är värdefullt för hela organisationen och för den enskilda medarbetaren. Högt…

Ta mobilsträckare och få effektivare möten!

Det finns gott om stöd för att säga att möten allt för ofta uppfattas som ineffektiva, tråkiga eller som energitjuvar. Samtidigt ägnar många…

B-Engaged är nominerade till Sveriges största innovationspris

Vi på B-Engaged är mycket glada och stolta över att vara nominerade till Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset. SKAPA är en…

Ge beröm på rätt sätt!

##Beröm påverkar engagemanget Att ge beröm vid särskilt goda arbetsinsatser påverkar engagemanget hos dina medarbetare positivt. Det handlar…

8 tips för att öka svarsfrekvensen i en medarbetarundersökning

En hög svarsfrekvens på en medarbetarundersökning är viktig av många skäl, men kanske viktigast är att det ska gå att dra slutsatser från…

Fem snabba frågor om medarbetar­undersökningar

1) Vem behöver genomföra en medarbetarundersökning? Alla organisationer behöver lyssna på hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och…

Främja en positiv kultur och ge beröm

Gästskribent STQM Management En positiv kultur som genomsyrar arbetsplatsen gör att alla både mår och presterar bättre. Som chef föregår du…

Som chef är du personligt straffansvarig för kränkande särbehandling

Gästskribent Milla Jonsson, STQM: En medarbetares integritet kan inte bli mer kränkt än när man låter osunt beteende på en arbetsplats…

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar kort och gott om hur vi mår på jobbet och hur jobbet får oss att må. Det inkluderar…

Medarbetarskap nyckeln till fler engagerade medarbetare

Det skrivs och pratas mycket om ledarskap. Hur viktigt ledarskap är för att skapa en framgångsrik arbetsplats och hur ledarskapet påverkar…