Vi vill att era medarbetare ska må bättre, dra åt samma håll och känna glädje över sitt arbete

Det uppnår vi genom att sätta fokus på medarbetarnas engagemang. Dessutom visar forskningen att ni ökar lönsamhet, kundnöjdhet och innovationskraft i organisationen.

Hur bygger jag medarbetarengagemang?

B-Engaged ger en tydlig bild av organisationen och ni får hjälp att genomföra de åtgärder som gör störst skillnad för medarbetarna. Resultatet av våra medarbetarundersökningar förvandlas enkelt till konkreta förbättringsåtgärder med hjälp av AI-teknologi.

Läs mer i HR-Bloggen

Öka engagemanget i fyra smidiga steg

Snabb scanning & överblick

  • De vetenskapligt verifierade frågorna lägger grunden.

  • Vilka avdelningar fungerar bra och vilka gör det inte?

  • Få såväl helikopter­perspektiv som detaljkunskap.

Skräddarsydda förbättrings­åtgärder

  • Vår AI ger alla chefer skräddarsydda förbättringsåtgärder som hjälper dem att lyckas bättre i sitt ledarskap.

  • Följ upp status på förbättrings¬arbetet direkt i systemet.

Riktade mikro­undersökningar

  • Genomför fördjupande mikro¬undersökningar inom exempelvis ledarskap, inkludering eller stress

  • Fokusera på de avdelningar där ni kan göra störst skillnad.

Kontinuerlig förbättring

  • Stäm av med uppföljande undersökningar.

  • Se hur engagemang och trivsel förbättras steg för steg.

Priser från ca 1500 kr/mån

Smidig medarbetarundersökning och automatiserad engagemangsutveckling. En flexibel prismodell som är kopplad till antalet medarbetare. Hög återbäring på din investering i form av ökat engagemang och minskad personalomsättning.

Få ditt pris

Hur bidrar jag på jobbet och var kan jag utvecklas?

Grunden i B-Engaged är en medarbetarundersökning som är snabb och lustfylld utan att missa viktiga nyanser. Frågorna tar 5-10 minuter att besvara.

Frågorna bygger på den senaste inom engagemangs­forskning och har utprovats och förfinats i fleråriga studier.

Vilka avdelningar fungerar bra och vilka gör det inte?

Resultatet analyseras ner på avdelningsnivå och varje chef får en analys av just sin grupps styrkor och förbättringsområden.

På en övergripande nivå har du kraftfulla möjligheter att jämföra, förjupa, vrida och vända.

Hur går förbättringsarbetet just nu?

Genom smart AI-teknik får också alla chefer/grupper individuellt anpassade förbättringsåtgärder och möjlighet att ta fram en tydlig handlingsplan.

Håll koll på förbättringsarbetet direkt i verktyget och mät resultatet av arbetet med en uppföljande mini-undersökning.

Så här säger våra användare

"B-Engaged är ett mycket användarvänligt system och det har varit en stor tidsbesparing för oss på Green Landscaping. B-Engaged gör det lätt att ta till sig resultatet och våra chefer får konkreta förslag på hur de kan utveckla engagemanget i sin grupp. Supporten fungerar utmärkt och vi känner att B-Engaged lyssnar på oss som kunder. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med B-Engaged och rekommenderar dem mer än gärna till andra företag som också vill jobba med engagemang på ett aktivt sätt!"

Ebba Svenskog - Green Landscaping