Vi vill att era medarbetare ska dra åt samma håll och känna glädje över sitt arbete

Det uppnår vi genom att sätta fokus på medarbetarnas engagemang. Dessutom visar forskningen att ni ökar lönsamhet, kundnöjdhet och innovationskraft i organisationen.

Smartare medarbetar­undersökningar, OKR & avstämningar

B-Engaged är ett verktyg för att genomföra olika typer av medarbetarundersökningar, OKR-styrt målarbete, utvecklingssamtal och avstämningar samt riskhantering.

Intuitivt

Börja lyssna på dina medarbetare idag. Förstå med ett ögonkast och agera med några få klick.

Smart

Ta reda på vad som driver dina medarbetares engagemang. Fokusera på det mest relevanta och låt tekniken hjälpa dig med agil förbättring.

Flexibelt

Upptäck möjligheterna i vår plattform. Stödjer inom flera områden som exempelvis arbetsmiljö, ISO, målstyrning och utvecklingssamtal.

Personligt

Prata med oss för att få din organisation att utvecklas. Vi hjälper dig att lyckas.

Engagerade kunder

Inbjudande resultat

Varje grupp får en individuell analys av medarbetarnas svar som tydligt visar vad gruppen ska fokusera på för att öka engagemanget.

På en övergripande nivå får du en snabb överblick som bjuder in till fördjupning via värmekartor och trendkurvor.

Intelligenta förslag

Använd våra AI-styrda åtgärder för att öka engagemanget i gruppen.

Systemet analyserar resultatet och föreslår fördjupande temaundersökningar i de grupper där det är relevant.

Strukturerat förbättringsarbete

Arbeta fokuserat med hjälp av aktivt målarbete/OKR på såväl grupp- som individnivå.

Låt utvecklingssamtal och avstämningar bli värdefulla inslag i arbetet. Arbeta med löpande avstämningar för att skapa långsiktigt positiv förändring och högre engagemang.