Dataskyddspolicy

B-Engaged värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. I dataskyddspolicyn beskrivs hur och varför vi använder personuppgifter.

Vilken information sparar vi?

När du använder vår webbplats b-engaged.se behandlas följande information som aggregeras och endast sparas som samlad statistik:

 • IP-adress
 • Webbläsare, språkinställningar, tidszon

När du mejlar till oss eller använder våra kontaktformulär behandlar vi kontaktuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post

Hur länge sparas dina uppgifter?

Uppgifter sparas så länge det är rimligt att de behövs för att kunna kontakta dig. Om du meddelat att du inte vill bli kontaktad kan vi spara dina kontaktuppgifter för att undvika att vi kontaktar dig igen.

Hur samlar vi uppgifter?

Vi hämtar personuppgifter från:

 • Du lämnar dina personuppgifter via formulär på hemsidan, mejl eller telefon
 • Vi hämtar kontaktuppgifter via offentligt tillgängliga webbplatser
 • Vi köper listor från offentliga register

Varför sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina kontaktuppgifter för att genomföra marknadsföringsinsatser och för att ge hjälp och stöd till befintliga kunder.

Var lagras dina uppgifter?

Alla uppgifter kopplade till våra medarbetarundersökningar lagras väl skyddade i Sverige.

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

I ett fåtal behandlingar så kan dina uppgifter delas med organisationer i USA, som sociala medier och marknadsföringsverktyg, och i de fallen skyddas dina personuppgifter av Standardkontraktsklausuler som säkerhetsmekanism.

Vem kan ta del av dina uppgifter?

Endast betrodd och godkänd personal på B-Engaged har tillgång till personuppgifter. Vår IT-policy begränsar hur och när sådan information får användas.

Ingen utomstående person har tillgång till några uppgifter.

Med vilken rättslig grund sparar ni uppgifter?

För ändamålet att tillhandahålla undersökningstjänster och fullgöra avtal:

 • Sparar vi kontaktuppgifter du skickar till oss för att få support

I syfte att ge en bra en bra användarupplevelse och marknadsföra våra tjänster har vi berättigat intresse att spara cookies på våra besökares datorer för att:

 • Samla generell statistik om besökare och återkommande besökare som följs upp i aggregerad form
 • Tillhandahålla chattfunktion om du aktivt begär det
 • Spara kontaktinformation och konversationshistorik som du lämnar till oss
 • Spara kontaktinformation till företagsrepresentanter som har ett intresse av våra produkter och tjänster

Vilka är dina rättigheter?

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter:

 • Rätten till tillgång: Du kan begära att få reda på vilka uppgifter vi sparar om dig
 • Rätten till rättelse: Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas
 • Rätten till radering: Du kan begära att uppgifter om dig raderas om den inte längre är nödvändiga. Om du fortfarande arbetar hos din arbetsgivare vänd dig i första hand till arbetsgivaren.
 • Rätten till begränsning: Du kan begära att vi raderar uppgifter som inte är nödvändiga.
 • Rätt att till klagomål: Du har rätt att inge klagomål hos Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du skall alltid känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med dataskydd och skyddar dina personuppgifter med både tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast personal med rätt behörigheter har tillgång till dina personuppgifter.

Hur hanterar ni cookies?

Vi använder Google Analytics för att spåra antalet besökare på vår webbplats. Det här används endast för att övervaka antalet träffar på våra sidor och plats därför kan vi inte spåra eller spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.

Vi använder hubSpot för att tillhandahålla chattfunktion på vår webbplats. Detta medför cookies som innebär att du kan kunna återuppta en chatt efter att du navigerat på sidan.

Dataskyddsombud

B-Engageds övervakar inte enskilda personer eller behandlar känsliga personuppgifter och därför är verksamhet är av sådan art att dataskyddsombud inte är nödvändigt.