Hur skapar du en rättvis organisation?

Vad är rättvisa?

Rättvisa. Ett laddat ord med mycket känslor kopplat till sig. Och det är något de flesta av oss upplever som mycket viktigt. Samtidigt är rättvisa subjektivt vilket gör det svårt att de facto uppnå fullt ut för alla i organisationen.

Vi vet alla känslan som kommer när något vi upplever som orättvist har hänt. Varför fick Olle en högre lönehöjning än jag? Varför fick inte jag veta att vi skulle göra en omorganisation innan informationen gick ut till mina medarbetare? Varför får Stina gå utbildningen men inte jag? Varför uppskattar inte min chef alla saker jag gör utöver mina vanliga arbetsuppgifter?

Som medarbetare är det vanligt att jämföra sig med andra i organisationen som man upplever vara på samma nivå som man själv. Det är viktigt att känna att det finns en rättvisa för vilka resurser man har, det arbete man lägger på något och på den belöning som kommer efter insatsen. Resurser kan exempelvis vara tiden man lägger eller ges utrymme att lägga, den unika kompetens som krävs för att utföra uppgiften eller tillgång till olika typer av stöd för att utföra arbetet. Belöning kan exempelvis vara lön, karriärsmöjligheter, vidareutbildning, information, ansvar och erkännande.

När belöningen för en insats man som medarbetare gjort inte står i relation till insatsen finns en risk för att organisationen kan uppfattas som orättvis. För att försöka skapa en så rättvis organisation som möjligt behöver du som chef och organisationen ha koll på vilka typer av orättvisor som kan uppstå.

Olika typer av orättvisa

Olika typer av rättvisa är:

  • att inte ha likvärdiga möjligheter att påverka beslut
  • att chefer ger olika personer olika mycket respekt och beröm
  • att medarbetare får olika information om exempelvis förändringar
  • att det inte finns en balans mellan ansträngning och belöning (löner, förmåner, utvecklingsmöjligheter)

Att arbeta för en mer rättvis organisation

Som vanligt i organisationssammanhang är information oerhört viktig. Se till att tydligt förklara hur exempelvis löne- och bonussystem ser ut. Informera i rätt ordning och ge alla samma information om möjligt. Var tydlig med rollerna i organisationen så att det också blir tydligt varför en viss roll kan behöva en utbildning och inte en annan. Och kanske viktigast av allt. Rannsaka dig själv utifrån ovanstående punkter. Hur arbetar du för att skapa rättvisa och vad gör du som kan uppfattas som orättvist?