Fira segrar

Att få veta att man är uppskattad och på vilket sätt man bidrar till framgångar är viktigt för att medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade. Så långt är det oftast inga problem – vem håller inte med om detta? Men hur gör vi egentligen när det väl kommer till kritan? Jo, vi firar barns och fotbollslags framgångar. På jobbet som chefer däremot, pekar vi på förbättringsområden och på vad vi behöver göra för att åstadkomma en positiv förändring. Och det är så klart också viktigt. Men det är inte det samma som att som medarbetare få positiv återkoppling och att få vara del av ett vinnande lag.

För att fira segrar behöver ni istället satsa på att fokusera på att leta rätt och inte fel. Rent generellt är det viktigt att vid all typ av återkoppling vara så konkret och tydlig som möjligt. Så även vid positiv återkoppling och beröm. Säg inte bara ”bra jobbat”. Specificera berömmet, så kommer dina medarbetare att komma ihåg vad du sagt och dessutom göra ännu bättre ifrån sig framöver.

Och hur är det med gruppen då? Hur firar man segrar i grupp? Det finns så klart uppenbara framgångar som ni som företag kan fira – att ni fick en stor order, att ni klarade av att leverera i tid med bibehållen hög kvalitet eller att ni fått en utmärkelse/pris. Om dessa typer av händelser inte inträffar så ofta i den del av organisationen där du befinner dig behöver du identifiera andra typer av framgångar ni kan fira.

Börja med att sätta upp ett tydligt mål för gruppen. Samtala med medarbetarna om hur ni bäst kan uppnå målet. Bestäm också hur ni ska mäta om målet är uppfyllt. Sedan är det bara att börja jobba. Var tydlig med när ni har nått ett delmål/en framgång och beröm gruppen. Berätta specifikt vad det var som gjordes som ledde till framgången. När sedan målet är helt uppfyllt firar ni framgången tillsammans. Använd din fantasi för att hitta sätt att fira – fika, lunch, after work, en inspirerande föreläsare eller låta alla sluta en timme tidigare en fredag. Och glöm inte precisera vad det var som gjorde att ni klarade att uppnå målet =)