Varför är det så viktigt att fokusera på de faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang?

Vi har alla träffat den där personen som i sitt jobb förgyller vår tillvaro. Det kan handla om en person i kassan i mataffären som ringer efter extra personal som ska hjälpa oss att packa all mat vi köpt till den stora festen, eller personen på supporten som lyssnar, löser problemet och stämmer av att allting fungerar som det ska även två dagar senare. Vi har också träffat arbetskamrater eller anställda som verkligen verkar tycka om sitt arbete och fyller arbetsdagen med energi och arbetsglädje.

Förmodligen har du i dessa lägen träffat på personer som är riktigt engagerade i sitt arbete. Gemensamt för dem är att de genomsnittligt presterar bättre på jobbet, har bättre fysisk och psykosomatisk hälsa och tar sig an utmaningar på mer proaktivt sätt. Företag med engagerade medarbetare har nöjdare kunder, bättre innovationskraft, högre lönsamhet och lägre kostnader för sjukfrånvaro.

Forskning visar att medarbetarengagemang påverkar alla ovanstående saker på ett för företaget och individen positivt sätt. Forskningen visar också på vilka beståndsdelar som påverkar engagemanget hos medarbetarna. Här handlar det exempelvis om ett bra ledarskap, måltydlighet, återkoppling på genomfört arbete och om att ha en lagom nivå av utmanande krav. Gemensamt är också förtroende – för ledarskapet, kollegor och andra delar av organisationen.

B-Engaged erbjuder en tjänst där ni som organisation tydligt får veta vad som driver engagemanget hos er – nedbrutet på avdelning/enhet/grupp – och att alla chefer med fler än fem svar får förbättringsförslag på hur de kan öka engagemanget i just sin grupp. Helt enkelt en smart genväg till ökat medarbetarengagemang och alla de fördelar som kommer med det.