Fem snabba frågor om medarbetarundersökningar

1) Vem behöver genomföra en medarbetarundersökning?

Alla organisationer behöver lyssna på hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och organisationen där de arbetar.

2) Varför är det viktigt att lyssna?

Medarbetarna sitter på unik kunskap om hur organisationen fungerar och vad som kan göras bättre. Bara detta gör att det är värt att lyssna på medarbetarna. Dessutom finns det i dagens samhälle en förväntan att organisationen där man arbetar ska värdera ens åsikter och vilja lyssna. Lyssnar inte arbetsgivaren, är risken stor att man känner sig oviktig som medarbetare, och därmed blir det också lättare att byta arbetsgivare.

3) Årlig medarbetarundersökning, NMI (nöjd-medarbetar-index) eller pulsmätningar?

Kärt barn har många namn. Medarbetarundersökningar kan delas in i många undergrupper och göras på många sätt. Vi har stor erfarenhet av såväl stora som små organisationer och vi har dessutom tillgång till olika modeller som gör att vi på ett effektivt och bra sätt kan hjälpa er att hitta den typ av undersökning som passar er bäst.

4) Hur får man resultatet från medarbetarundersökningen att bli ett levande dokument i organisationen?

Bäst skapas engagemang bland medarbetarna för undersökningen genom att som ledning och som chef visa att resultatet är viktigt. Genom att aktivt och tillsammans med medarbetarna ta fram en handlingsplan grundad i resultatet från undersökningen skapas en grund för det fortsatta arbetet. Genom täta uppföljningar och genom att mäta uppföljningsarbetet kan insatserna anpassas efter hur väl de når uppsatt mål och efter förändringar i organisationen.

5) Hur vet vi vad som är ett bra resultat?

Många medarbetarundersökningar erbjuder olika jämförelsemått, så kallade benchmarks. Benchmarks kan vara en bra indikator för att se om er organisations resultat skiljer sig från andra organisationers resultat i samma bransch eller i samma storlek. Dock ger benchmarks inte hela sanningen utan bör tas som ett riktmärke, och tolkas med försiktighet. Hänsyn bör alltid främst läggas vid den egna organisationens mål och inriktning. Därför föreslår vi att ni utöver att använda er av olika typer av benchmarks, också tar fram interna lägsta nivåer och mål. Det vill säga att ni redan innan undersökningen genomförs sätter mål för vilken lägstanivå ni vill ha i bolaget och vad ni tycker vore ett riktigt bra resultat