Från medarbetar­­undersökning till konkreta åtgärder

Med B-Engaged arbetar ni smidigt med medarbetar­­engagemang. Systemet ställer automatiskt frågor ur ett validerat frågebatteri. Varje chef får individuellt matchade fördjupnings­­områden och förbättrings­­åtgärder baserat på sitt resultat.

Snabb scanning & överblick

En medarbetarundersökning som är enkel och snabb

Grunden i B-Engaged är en medarbetarundersökning som tar 5-10 minuter att besvara. Vi kallar det en scanning av organisationen.

Frågorna är noggrant testade och är enkla att förstå och besvara.

Ta in det viktigaste på ett ögonblick

Resultatet analyseras ner på avdelningsnivå och varje chef får en analys av just sin grupps styrkor och fokusområden.

Chefer på högre nivå och administratörer får en tydlig överblick över situationen i organisationen.

Skräddarsydda förbättringsförslag

Arbeta på gruppnivå med konkreta förbättringsåtgärder

Genom smart teknik får alla chefer/grupper skräddarsydda åtgärdsförslag och kan att ta fram en egen handlingsplan inom loppet av några minuter.

HR har inblick i förbättringsarbetet och kan coacha organisationen till ett högre engagemang.

Riktade mikroundersökningar

Spetsiga mikroundersökningar

Motverka undersökningströtthet genom riktade frågor inom specifika områden i de grupper där behovet är som störst.

Kontinuerliga förbättringar

Uppföljande mätningar

Följ upp resultatet av förbättringsarbetet efter 3 månader med intelligenta uppföljningsmätningar.

Genom att mäta vilka insatser som ger bäst resultat kan ni pricksäkert följa hur engagemanget ökar steg för steg.

Engagemang som ger nytta på alla nivåer

Ledning/HR

  • Identifiera förbättrings­områden

  • Insyn och kontroll

  • Ökad lönsamhet

Chef

  • Tydligt resultat

  • Konkreta förbättrings­förslag

  • Bättre samarbete genom medarbetarskap

Medarbetare/Team

  • Snabb och smidig medarbetar­undersökning

  • Garanterad anonymitet

  • Roligare på jobbet

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.