Strukturerat förbättringsarbete för ökat engagemang

Ställ relevanta frågor, nå ut med effektiva förbättringsåtgärder och driv medarbetarskap i hela organisationen.

Snabb scanning & överblick

En medarbetarundersökning som är enkel och snabb

Grunden i B-Engaged är en medarbetarundersökning som tar 5-10 minuter att besvara. Vi kallar det en scanning av organisationen.

Frågorna är noggrant testade i fleråriga fallstudier och är enkla för alla att förstå och besvara.

Ta in det viktigaste på ett ögonblick

Resultatet analyseras ner på avdelningsnivå och varje chef får en analys av just sin grupps styrkor och förbättringsområden.

Chefer på högre nivå och administratöerer får en tydlig överblick över läget i organisationen.

Skräddarsydda förbättringsförslag

Arbeta på gruppnivå med konkreta förbättringsåtgärder

Genom smart teknik får alla chefer/grupper skräddarsydda förslag och kan att ta fram en egen handlingsplan.

HR har inblick i förbättringsarbetet och kan coacha organisationen till ett högre engagemang.

Riktade mikroundersökningar

Spetsiga mikroundersökningar

Motverka undersökningströtthet genom att enbart rikta rätt frågor mot de avdelningar där behovet är som störst.

Kontinuerliga förbättringar

Uppföljande mätningar

Följ upp resultatet av förbättringsarbetet efter 3 månader med de frågor som ger den högsta förbättringspotentialen.

Se hur engagemang och trivsel förbättras steg för steg.

Engagemang som ger nytta på alla nivåer

Ledning/HR

  • Identifiera förbättrings­områden

  • Insyn och kontroll

  • Ökad lönsamhet

Chef

  • Tydligt resultat

  • Konkreta förbättrings­förslag

  • Bättre samarbete genom medarbetarskap

Medarbetare/Team

  • Snabb och smidig medarbetar­undersökning

  • Garanterad anonymitet

  • Roligare på jobbet

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.