Från medarbetar­­undersökning till konkreta åtgärder

Med B-Engaged arbetar ni smidigt med medarbetar­­engagemang. Relevanta frågor ställs automatiskt utifrån ett validerat frågebatteri. Varje chef får individuellt matchade fördjupnings­­områden och förbättrings­­åtgärder baserat på sitt resultat. Systemet hjälper er sedan att driva förbättringsarbete under hela året.

Förstå vad som driver era medarbetares engagemang

Få en tydlig bild över vad som driver just era medarbetares engagemang. Genom smart analys får varje chef veta sina medarbetares drivkrafter och vad som kan göras för att öka medarbetarnas engagemang.

Ställ relevanta frågor

I B-Engaged arbetar du agilt, och systemet hjälper dig att ställa relevanta frågor till medarbetarna. Anpassa vilka frågor som ställs utifrån varje enskild grupps behov. Färdiga frågepaket finns inom exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inkludering och välmående.

Få AI-styrda rekommendationer

Genom våra AI-styrda rekommendationer på fortsatt arbete blir det enkelt för chefer och ledningsgrupper att komma igång med förbättringsarbetet. Och att åstadkomma en förändring – på riktigt.

Utvärdera insatserna

Lägg ditt fokus där det bäst behövs och utvärdera insatsernas effektivitet. Genom att utvärdera och stämma av får du bättre kunskap om vad som faktiskt ger effekt, samtidigt som medarbetarna upplever att deras åsikter tas på allvar.

Arbeta integrerat med dialog, mål och risker

Låt medarbetarundersökningar, målsättning, riskbedömning och avstämningar fungera som en enhet och bli en integrerad del av ert HR-arbete och ledarskap.

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.

Våra temaundersökningar

Systemet ger automatiskt förslag på fördjupande temaundersöknigar när resultatet i en grupp indikerar att det finns behov. Ni kan fritt välja temaundersökningar, eller ta stöd från frågebanken för att komponera en undersökning som passar era behov.

Distansarbete

Mäter medarbetarnas välmående vid distansarbete.

Inkludering

För ett systematiskt arbete mot diskriminering.

Kompetensutveckling

Mäter medarbetarnas behov av och uppfattning av kompetensutveckling.

Ledarskap

Ett verktyg för att förbättra ledarskapet inom organisationen.

Målarbete

Utveckla organisationens målarbete och målstyrning.

Möteskultur

Ger förutsättningar för mer meningsfulla och effektiva möten.

OSA

Mät arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Välmående

Mäter stress och den psykosociala arbetsmiljön.