Upptäck era medarbetares drivkrafter

Förenkla medarbetardialogen med en forsknings­baserad metod för medarbetar­undersökningar som engagerar

Systemet visar tydligt var ni behöver lägga er energi, och hur ni kan arbeta för att skapa högre engagemang. Cheferna får konkreta rekommendationer utifrån sitt resultat och får stöd direkt i systemet.

Så funkar det

Lätt att komma igång

B-Engaged är intuitivt och lätt att använda. Inget behöver installeras lokalt eller i form av appar, utan ni kan sätta igång direkt. För en mindre organisation krävs det bara ett par knapptryckningar för att få ut den första enkäten. För de lite större organisationerna har vi en genomtänkt onboardingprocess där vi tar ansvar för att alla delar kommer på plats – enkelt, snabbt och smidigt.

Enkelt och flexibelt

B-Engaged är ett system som passar både dig som vill ha genomtänkta upplägg med färdiga mallar, och dig som behöver mer flexibilitet och möjlighet till anpassning. Du som användare kan snabbt få hela årets planering färdigt genom att använda våra rekommenderade upplägg. Du kan också välja att anpassa, lägga in organisationsspecifika mallar eller skapa egna modeller.

Genom vår kombination av enkelhet och flexibilitet, underlättar B-Engaged HR-arbetet på många sätt. Du kan samla flera processer på ett och samma ställe, du får snabbt en överblick över hur arbetet fortskrider i organisationen och du kan enkelt kommunicera med chefer och medarbetare.

Enkelheten är också något som vi vill ska genomsyra medarbetarnas upplevelse. Det är lätt att svara på enkäter, enkelt att ta del av resultat och smidigt att se genomförda samtal eller individuella mål.

Intelligens som avlastar

Vi vill att tekniken ska avlasta och hjälpa såväl chefer och ledningsgrupper som HR. Därför drar vi nytta av AI-teknologi för att skapa ett system som låter er lägga fokus på att åstadkomma förbättringar och högre engagemang. B-Engaged hjälper er att ta reda på vad som påverkar era medarbetares engagemang mest, föreslår åtgärder utifrån resultatet och följer upp arbetet med automatik. Allt för att du ska fokusera på det mest relevanta medan tekniken hjälper dig med agil förbättring.

Frågor som engagerar

Bra frågor är grunden för alla former av undersökningar. Vi erbjuder er frågepaket som fångar det viktigaste och mest relevanta samtidigt som frågorna i våra enkäter är designade för att skapa engagemang. Dessutom är vi noga med att erbjuda frågor som är ställda på ett frågetekniskt korrekt sätt, har sin grund i forskning, skickar positiva signaler till medarbetare och chefer och som har utgångspunkten i jaget och medarbetarskap.

Personligt

Även om B-Engaged är ett system som är enkelt att använda och som underlättar ditt arbete, så finns vi där för att hjälpa dig om det behövs. Vi tycker om våra kunder och tror att den bästa möjligheten att utvecklas är att ha en dialog med våra kunder. Prata med oss om du behöver stöd eller bara vill bolla en idé. Vi hjälper dig att lyckas.

Engagemang i alla led

Vår metod för att genomföra medarbetarundersökningar är designad för att skapa engagemang hos alla led i organisationen – ledning, chefer och medarbetare. Genom B-Engaged får ni tillgång till ett arbetssätt som gör det enkelt att arbeta med medarbetardialog och medarbetarundersökningar, och som hjälper er att fokusera på det viktigaste.

Systemet visar tydligt hur medarbetarengagemanget ser ut i organisationen och vad som påverkar just era medarbetares engagemang mest. Tack vare en inbyggd intelligens i systemet kan chefer få konkreta förslag på åtgärder utifrån just sin grupps resultat, och snabbt komma igång med förbättringsarbetet.

Läs mer om engagemang

Mer än en medarbetarenkät

B-Engaged erbjuder en plattform som hjälper er att styra HR-arbetet och skapa översikt över alla delar i organisationen. Systemet hjälper cheferna att prioritera rätt saker och att genomföra de åtgärder som ger bäst effekt.

I botten finns en validerad och forskningsbaserad medarbetarundersökning i form av en engagemangsundersökning. Engagemangsundersökningen mäter såväl medarbetarengagemanget som vad som påverkar just era medarbetares engagemang mest. I resultat får alla chefer sin grupps styrkor och fokusområden analyserade. Tack vare vår intelligenta AI-lösning får dessutom alla chefer konkreta förslag på hur just de ska arbeta för att öka engagemanget i sin grupp. Cheferna får också hjälp att avgöra inom vilka områden de behöver ta reda på mer, och när de behöver följa upp sitt förbättringsarbete. Allt med minimal arbetsinsats i systemet.

Frågemodellen i korthet

Medarbetarskap

Grunden för frågorna är teorierna om medarbetarskap. Medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp inom HR, men är numera väletablerat i Sverige. Många organisationer använder medarbetarskap som grund i sin medarbetarskapspolicy och som komplement till sin ledarskapspolicy.

Enkelhet

Utöver medarbetarskap är enkelhet och användbarhet andra viktiga parametrar i modellen. Frågorna har tagits fram utifrån kriteriet att respondenten ska svara på sådant som den enskilda individen har möjlighet att svara på utifrån sin egen upplevelse och insats. Frågorna är enkla i sin konstruktion för att minimera tolkningsutrymmet och för att säkerställa att alla förstår frågorna på samma sätt.

Jaget

Frågorna utgår till stor del från jaget. Logiken bakom detta är att individen är bäst på att ta ställning till påståenden som utgår från sig själv, och inte utifrån en allmän bedömning av situationen. Därmed finns inte heller frågor som rör upplevelsen av exempelvis andras karaktär eller personlighet med i vår screening.