Vi befriar dig från administration och ger dig verktyg som lyfter engagemanget till rätt nivå

B-Engagedmodellen® är en vetenskapligt säkerställd modell som ökar medarbetarnas trivsel och engagemang och hjälper chefer att lyckas bättre. I förlängningen innebär det nöjdare medarbetare, en mer attraktiv arbetsplats och högre lönsamhet.

Med hjälp av AI och smarta digitala hjälpmedel, minskar vi också administrationen så att du kan ägna mer tid åt det som verkligen har betydelse – strategiska planer och konkreta åtgärder som får både organisationen och medarbetare att växa.

Enkel scanning av hela organisationen

Grunden för B-Engagedmodellen® är 28 frågor som är utvecklade av experter inom såväl frågekonstruktion som arbetslivets psykologi. Modellen och frågorna är testade genom flera studier och observationer samt verifierade av Lunds Universitet med ett relevansvärde på 93 % (?). För närvarande vidareutvecklar vi modellen i samarbete med Örebro universitet. För att hjälpa har vi även utvecklat smarta listverktyg som spar tid och gör att du kan komma igång snabbare.

Snabb överblick och initierad detaljkunskap

När scanningen är genomförd kan du se engagemanget i hela organisationen i en sammanfattande bild. Redan här får du en intuitiv känsla hur hela organisationen mår och på vilka avdelningar ni bör göra stödjande insatser. Klicka sedan på varje avdelning och få djupare insikter om de styrkor och förbättringsområden som finns just där

Automatiska handlingsplaner

Genom smart teknik får också alla chefer/grupper förbättringsåtgärder optimerade för att öka engagemanget och en möjlighet att ta fram en tydlig handlingsplan.