En forsknings­baserad medarbetar­undersökning som leder dig framåt

B-Engageds medarbetar­undersökning engagerar både chefer och medarbetare. Frågorna är särskilt komponerade och testade för att ge tydliga signaler inom bland annat engagemang, stress, målarbete, inkludering, möteskultur, utveckling och ledarskap.

Resultatet presenteras digitalt och varje chef får en tydlig bild över vad som driver engagemang i den egna gruppen, och vilka fokusområden man bör arbeta med. Chefen får också konkreta förbättrings­åtgärder som ger bäst effekt i gruppen.

Mer än en medarbetarenkät

Förutom en smidig och validerad undersökning med ett omedelbart relevant resultat är B-Engaged en plattform som hjälper organisationer att styra HR-arbetet under hela året. Systemet förenklar målarbete, kontinuerligt förbättringsarbete, milstolpar och uppföljning. Allt paketeras med konkreta och tydliga förslag som är grundade i relevant forskning.

Läs om hela produkten

Bättre än puls, smidigare än "den årliga enkäten"

I våra medarbetar­undersökningar balanseras en fungerande metod med respekt för medarbetaren och en pragmatisk snabbhet. Vi har placerat tyngdpunkten en bit från tunga utredningar och hackiga småfrågor.

Effektiv övergripande mätning

Enkäten skickas ut till alla medarbetare och består av 30 forsknings­baserade frågor som besvaras på 5 minuter. Via den välkomponerade samlingen frågor minimeras arbetsinsatsen från medarbetarna samtidigt som man får ett relevant resultat direkt. Detta ger en tydlig bild av organisationen och du kan omedelbart sätta den initiala agendan för förbättringsarbetet. Alla chefer får också ett eget resultat med en individuell analys via en intelligent maskin-modell. De frågor som ger bäst resultat i form av ökat engagemang i gruppen pekas tydligt ut.

Smidig fördjupning efter behov

Det är fortsatt lika enkelt att fördjupa sig inom de områden där det finns behov och följa resultatet av individuellt förbättringsarbete i varje grupp. Systemet tolkar resultatet och föreslår för respektive grupp den väg framåt som är mest effektiv för att öka engagemang.

Läs mer om modellen

Så funkar det

Frågorna som gör medarbetar­undersökningen

Grundmodellen innehåller en minimal sammansättning av frågor som räcker för ett tydligt utslag inom de områden som är relevanta för att individen ska fungera bra på jobbet. Alla svar kopplas till medarbetarengagemang som är den enskilt tydligaste faktorn som påverkar hela organisationens framgång.

Genomarbetade frågor

Frågorna i B-Engaged är framtagna av expertis på såväl frågekonstruktion som arbetslivets psykologi. Modellen och frågorna är testade i flera steg – slumpmässigt urval, urval av särskilt utvalda personer, fallstudier, observationer och statistiska analyser.

Grund i engagemangsforskning

Alla frågor hämtar sin relevans från ledande internationell forskning. De är anpassade för svenska förhållanden och konstruerats på ett sätt som är lätt för alla att förstå och svara på. Frågorna är också testade i samarbete med Lunds universitet. För närvarande vidareutvecklar vi frågorna i samarbete med Örebro universitet.

Effektivare administration

Systemet förenklar och automatiserar hela processen från förberedelse, till själva medarbetar­undersökningen, all rapportering samt med att stödja förbättringsarbetet individuellt och i grupp.

Förenklar i alla slags organisationer

Ladda enkelt upp er personallista. Listverktyget analyserar och sorterar upp er organisation. Involvera cheferna genom att be dom uppdatera sin grupp. Systemet stödjer även komplexa organisationer med nivåer, matriser och andra uppdelningar.

Planera hela året eller skicka ut direkt

Planera, håll koll på och justera årets aktiviteter. Det blir enkelt att ta kontroll över organisationens HR-arbete. Hela tiden finns en hjälpande hand i systemet som visar nästa steg och du kan alltid få mer stöd från vårt erfarna customer-success-team.

Specialiserat på medarbetare

Luta dig tillbaka och låt systemet arbeta. Följ utvecklingen och ta bättre hand om din personal genom att rikta dina insatser mot de medarbetare som behöver dig mest.

Se fler smidiga funktioner

Mer engagerade medarbetare på jobbet!

Vårt mål är att alla medarbetare ska må och prestera bättre på jobbet. Med vår undersökning får du direkt en tydlig bild över hur det ligger till. Vägen till en sund företagskultur går via medarbetarengagemang. Vi hjälper dig på vägen.

För HR/Ledning

Som HR-ansvarig får du en tydlig bild över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du ser direkt vilka grupper som fungerar bra och vilka som behöver extra stöd. Du får också förslag på vilka slags insatser som är mest relevanta. Förutom att lyfta prioriterade områden, kan du utforska, borra dig ner i och jämföra olika grupper. Den automatiska analysen av fritextsvar ger dig djupare insikter i medarbetarnas svårigheter även i större organisationer. Allt presenteras på ett tydligt, snabbt och visuellt tilltalande sätt.

För chefer

Som chef får du ett tydligt färgkodat resultat som du kan ta till dig även om du bara har en minut över. Först lyfter en smart analys upp de områden som driver engagemang i den egna gruppen. Dessa delas upp i styrkor där du kan hämta kraft och fokusområden där nya insatser ger bäst effekt. Det går givetvis att fördjupa sig, dela med gruppen eller presentera för personalen om man vill.

För medarbetare

Som medarbetare har det aldrig varit enklare att förmedla din åsikt. När du svarar på frågorna får också ta ställning till ditt eget medarbetarskap och fundera över hur du bidrar till en bättre arbetsplats. Systemet skyddar såklart medarbetarens anonymitet.

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.