Får man som chef tycka om olika medarbetare olika mycket?

Får man som chef tycka om olika medarbetare olika mycket?

Det snabba svaret på frågan är: Ja, det får man. Även chefer är ju faktiskt människor i botten och det kommer alltid att finnas människor och medarbetare du trivs olika bra med. Men som chef har du samtidigt ett ansvar att inte favorisera eller skapa orättvisa. Och det är här det svåra kommer, eftersom vi inte alltid är medvetna om att vi agerar på olika sätt beroende på vår relation till den enskilda medarbetaren. Du som chef behöver regelbundet se över din relation med de olika medarbetarna och därefter medvetet agera för att förbättra de relationer som är sämre. Den naturliga följdfrågan på det är då given: Hur man gör det?

Kvaliteten på din relation med medarbetaren påverkas bland annat av medarbetarens ansvar, påverkansmöjligheter, inflytande samt tillgången till resurser. Börja med att skriva ner vilket ansvar de olika medarbetarna har och vilka möjligheter de har att påverka exempelvis beslut, gruppsamarbete och arbetets utförande. Försök vara så objektiv som möjligt. Sätt sedan någon form av markering utifrån hur väl du trivs med respektive medarbetare. Hittar du något samband? I så fall kan du behöva ändra ditt beteende.

För medarbetaren handlar det ytterst om att bli sedd, respekterad och uppskattad. Och att bli behandlad på samma sätt som sina kollegor. När man sedan känner sig sedd, respekterad och uppskattad, då ökar förtroendet för dig som chef och engagemanget.