Ge beröm på rätt sätt!

Beröm påverkar engagemanget

Att ge beröm vid särskilt goda arbetsinsatser påverkar engagemanget hos dina medarbetare positivt. Det handlar om att bli sedd och att bli uppmärksammad för att ha gjort det lilla extra och för att ha ansträngt sig. Våra undersökningar visar att beröm och positiv återkoppling är viktiga beståndsdelar för att få en arbetsgrupp som trivs på jobbet och som engagerar sig i sitt arbete. Dessutom påverkas förtroendet för dig som chef positivt om du lyckas ge konstruktiv återkoppling till din medarbetare.

Men hur ger man då rätt typ av beröm?

Forskning av bland annat Carol Dweck visar att beröm och positiv återkoppling ska ges inom de områden du som individ kan påverka. Här gäller samma som för barn – ge beröm för ansträngningar, vilja att lära och utvecklas och för vilja att angripa problem. Att ge beröm för att en medarbetare angripit ett problem eller för att ha jobbat hårt med en uppgift inspirerar dem att ta risker, lära sig av sina misstag och att gå vidare efter motgångar. Egenskaper som i sin tur hjälper grupper och individer att växa och bli bättre på sina jobb. Så ge beröm för att en medarbetare kämpat med en uppgift – även om den inte löst den än.