Utveckla medarbetarresan med mikroundersökningar

I B-Engaged kan ni jobba med mikroundersökningar. Mikroundersökningar är kortare temperaturmätningar inom olika ämnesområden. Undersökningarna är enkla att aktivera och finns inom ett antal olika ämnesområden.

Skapa mer pricksäker kunskap

Målet med mikroundersökningar är att skapa fördjupad kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation inom specifika områden. Genomförs mikroundersökningar i kombination med B-Engaged övergripande medarbetarundersökning föreslår systemet automatiskt de områden där det kan finnas behov av ytterligare kunskap.

Rätt frågor till rätt grupp

Mikroundersökningarna kan initieras på övergripande nivå eller för specifika grupper. Välj vem i organisationen som ska ha möjlighet att starta en mikroundersökning

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS)

Vi har frågepaket som är anpassade efter arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samlad insikt

B-Engaged samlar all insikt från medarbetarna på ett och samma ställe.

Mikroundersökningar i B-Engaged

B-Engaged har ett antal kvalitetssäkrade mikroundersökningar.

Inkludering

Mäter områden som diskriminering, trakasserier och mångfald.

Stress

Tar pulsen på den psykosociala arbetsmiljön.

Ledarskap

Ett bra verktyg för att utveckla ledarskapet inom organisationen.

Möteskultur

Ta reda på om de möten medarbetarna deltar på känns meningsfulla.

Målarbete

Hur fungerar företagets målarbete? Vad är bra och vad behöver förbättras.

Kompetensutveckling

Vilka behov av kompetensutveckling finns och hur tar vi som organisation tillvara på dessa?

Onboarding

Mäter nya medarbetares uppfattning om rekrytering och introduktion.

Exit

Ta reda på varför medarbetare lämnar organisationen.